Ứng dụng điểm danh bằng khuôn mặt trực tiếp trên web

Nhận diện khuôn mặt online

CheckinWebcam là ứng dụng nền web ứng dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để điểm danh.

Không cần chạm

Người dùng không cần chạm vào máy điểm danh để giảm thiểu khả năng lây lan COVID.

Dữ liệu truy cập được ở nhiều nơi

Ứng dụng online nên dễ dàng liên kết nhiều chi nhánh về cùng 1 cơ sở dữ liệu để quản lý.

Cách thức hoạt động

Face Hub sẽ yêu cầu cấp quyền đọc webcam. Người dùng cần phải ấn Allow để sử dụng.

Khi có người xuất hiện và nhìn thẳng vào webcam thì Face Hub sẽ nhận diện.

Dữ liệu được ghi nhận lại và hiển thi ngay bên dưới màn hình


Thiết bị

Có thể sử dụng máy tính sẵn có và 1 webcam là có thể sử dụng được. Máy tính cấu hình yếu như Raspberry Pi vẫn có thể sử dụng được.

Hoặc người dùng có thể sử dụng smartphone, Face Hub sẽ mở camera của smartphone lên và tiến hành nhận dạng.

Người dùng có thể sử dụng camera IP có sẵn, cần download phiên bản chương trình dành cho Windows để kết nối camera IP: https://github.com/


Đăng ký sử dụng

Tính năng và ưu điểm

Dùng để chấm công

Face Hub tính được thời gian lượt vào - ra, dựa vào đó có thể tính thời gian làm việc.

Tốc độ nhanh

Tốc độ nhận diện khuôn mặt khoảng 0,7 giây, tối đa 1 giây.

Kiểm tra lại hình ảnh

Admin có thể xem lại hình ảnh lượt ra vào để kiểm tra gian lận chấm công.

Thiết kế tối giản

Face Hub thiết kế đơn giản, lưu trữ vừa đủ các thông tin cần thiết và dễ dàng thao tác.

Dễ dàng xem báo cáo

Admin của tổ chức dễ dàng xem báo cáo lượt vào của nhân viên ở bất cứ đâu có internet. Có thể xuất báo cáo của từng nhân viên để đánh giá chuyên cần

Không phải lo lắng về dữ liệu

Dữ liệu được lưu trữ trên cloud, an toàn, bảo mật. Dễ dàng liên kết nhiều chi nhánh về cùng 1 cơ sở dữ liệu để dễ quản lý

Các loại thiết bị phù hợp